top of page

Compensation ng Mga Manggagawa

Pag-iskedyul ng isang pagbisita sa tanggapan bilang isang pasyente na kabayaran sa mga manggagawa

Forms

Helpful Links

   Mga nakakatawang link: 

   

 • Ano ang Compensation Workers?

  • Sinusubaybayan ng Division of Workers 'Compensation (DWC) ang pangangasiwa ng mga paghahabol sa kabayaran ng mga manggagawa, at nagbibigay ng mga serbisyo sa administratibo at hudisyal upang matulungan ang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa mga paghahabol para sa mga benepisyo sa kabayaran ng mga manggagawa

 • Ang gabay sa Workers Compensation CA para sa mga nasugatang manggagawa

  Mga opisyal ng DWC:

  • Sacramento

   • Nasugatan ang workshop sa manggagawa: 8:30 a.m. hanggang 12:00 p.m. session ng umag 1:30 p.m. hanggang 5:00 p.m. session ng hapon

  • San Francisco

   • Nasugatan ang workshop sa manggagawa: Gawin ang pangalawang Miyerkules ng bawat buwan sa 10:30 a.m.

  • Santa Rosa

   • Nasugatan ang workshop sa manggagawa: Gaganapin ang unang Huwebes ng buwan sa 10:30 a.m.

  • Oakland 

   • Nasugatan ang workshop sa manggagawa: Gaganapin ang unang Martes ng bawat buwan sa 10:30 a.m.

 • Paano mag-file ng application para sa adjudication of claim

  • Kumpletuhin ang form na ito kung mayroon kang hindi pagkakasundo sa iyong employer o kumpanya ng seguro tungkol sa iyong kaso at nais mong malutas ito ng iyong lokal na Worker 'Compensation Appeals Board (WCAB). Ang pag-file ng form na ito ay magbubukas ng isang kaso sa WCAB.

 • Paano humiling ng isang pinabilis na pagdinig

  • Kinakailangan ng batas ang kumpanya ng seguro na pahintulutan ang kinakailangang paggamot sa medisina sa loob ng isang araw ng pagtatrabaho pagkatapos mong isumite ang form ng paghahabol sa bayad ng manggagawa, kahit na ang iyong pag-aangkin ay sinisiyasat.

  • Maaari mong gamitin ang form na ito upang humiling ng isang pinabilis na pagdinig kung hindi inaprubahan ng kumpanya ng seguro ang paggamot sa medisina 

   

Initial Evaluation

It is my first time having an office visit with Dr. Kimelman

follow-up office visit

I have already had an office visit

Qualified Medical Evaluation

I am scheduled to see Dr. Kimelman for a QME

consultation

I was approved for a consultation with

Dr. Kimelman

bottom of page