top of page

Makipag-ugnayan sa amin

Office Hours

Mon - Fri: 9am - 5pm

Ang aming layunin ay upang sagutin ang lahat ng mga tawag habang sila ay natanggap gayunpaman; may mga oras na kawani ang mga kawani, na tumutulong sa ibang mga pasyente.

 

Kung ang iyong tawag ay papunta sa voicemail, mangyaring mag-iwan ng isang malinaw na mensahe kasama ang iyong unang pangalan, apelyido, numero ng telepono, at ang dahilan ng iyong tawag.

 

Ang pag-iwan ng mensahe ay nagsisiguro na ang iyong tawag ay maibalik at mai-address sa isang napapanahong paraan.

Ang mga mensahe ay sinuri at tumugon sa pagtatapos ng bawat araw o mas maaga sa susunod na araw.

 

Sa kasamaang palad, hindi namin maibalik ang mga tawag kung ang mga mensahe ay hindi iniwan, hindi kumpleto o hindi marunong.

 > Ako ay isang pasyente ng kabayaran sa manggagawa

Kung ikaw ay pasyente ng kabayaran sa manggagawa at nais mong makita ni Dr. Kimelman bilang iyong pangunahing manggagamot sa pagpapagamot, mangyaring tumawag, mag-text, o mag-email sa aming tanggapan at maghanda ng mga sumusunod.

         > Ang una at huling pangalan mo

        > Petsa ng Kapanganakan

        > Numero ng telepono

        > Bilang ng paghahabol sa Workers Compensation

     > Natanggap na (mga) bahagi ng katawan para sa paghahabol sa iyong mga manggagawa

        > Mga pag-aayos ng telepono o numero ng fax

        > Attorney phone o numero ng fax (kung mayroon ka)

Get In Touch

Thanks for submitting!

Please wait up to 5 business days for a response.

Listahan ng Mga Walang-Trabaho na Kompanya na Tinatanggap na Mga Seguro

Blue Shield Platinum

90 PPO

90 PPO AI-AN

Blue Shield Gold

80 PPO

80 PPO AI-AN

Blue Shield Silver

94 PPO

87 PPO

73 PPO

70 PPO

70 PPO AI-AN

60 PPO

Blue Shield Bronze

60 PPO

60 PPO AI-AN

60 HDHP PPO

60 HDHP PPO AI-AN

Blue Shield Minimum Coverage PPO

Blue Shield $0 Cost Share PPO AI-AN

WC patient scheduling info
Insurances
bottom of page